Obrovský úspěch studenta Aplikovaných nanotechnologií

Reportáž z České televize – 18. listopad 2014, čas 17:12

Vynikající studenti převzali Cenu ministra školství (zpráva MŠMT)

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů byla Antonínu Čajkovi předána 18. listopadu v Praze. Tato cena se uděluje vynikajícím studentům nebo absolventům bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti. Ocenění se skládá z diplomu a dalších věcných cen nebo peněžních ohodnocení. Za kalendářní rok se toto ocenění uděluje nejvýše 10 studentům. Slavnostního předání se zúčastnil i rektor UJEP, prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

Antonín Čajka je vynikajícím absolventem bakalářského studijního oboru Aplikované nanotechnologie na Přírodovědecké fakultě UJEP v Ústí nad Labem. V průběhu studia dosahoval vynikajících výsledků a prokázal nejen teoretické schopnosti, ale i mimořádné praktické dovednosti. Ve své bakalářské práci se mu podařilo vyřešit dosud neřešený problém krystalové struktury nanovláken v nanovlákenných textiliích připravených technologií Nanospider v závislosti na technologických parametrech. Jeho bakalářská práce tak přinesla i nové cenné poznatky pro technologii výroby nanovlákenných textilií, čímž převýšil nároky kladené na bakalářskou práci. Výsledky jeho práce se připravují k publikaci v mezinárodním odborném časopise.

Pro Čajku se nejedná o první ocenění, už v květnu se umístil na prvním místě v sekci Aplikovaná fyzika za vědeckou práci na 5. ročníku Česko-Slovenské studentské vědecké konference, kterou pořádala Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, a dne 12. 11. 2014 byl oceněn také Dobrým listem Okresní hospodářské komory v Mostě za vynikající výsledky ve studiu.

„Zde se stále potvrzuje fakt, že studium aplikovaných nanotechnologií má budoucnost, a že i v Ústeckém kraji máme na naší univerzitě moderní studijní programy, ve kterých studenti dosahují významných úspěchů. Závěrem z toho plyne jediné – mít přírodovědné vzdělání znamená mít velkou šanci uplatnit se nejen na trhu práce, ale i v akademické a vědecké sféře,” shrnuje úspěch prof. Pavla Čapková, které se podařilo akreditovat a otevřít moderní obor Aplikované nanotechnologie na Přírodovědecké fakultě UJEP ve všech třech stupních studia, tj. v bakalářském, magisterském a doktorském.

Tondovi gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů! 🙂