Přihlašování do bakalářského studijního programu prezenční biologie již běží

Přírodovědecká fakulta získala akreditaci bakalářského studijního programu Biologie. Přihlášky ke studiu jsou otevřeny.

Kromě tradičních biologických oborů jako je zoologie, botanika, genetika a systematika se mohou uchazeči dále specializovat v moderních odvětvích, které z těch tradičních vycházejí. V nabídce je  studium vzácných a ohrožených či invazivních druhů, chování lidí, zvířat, rostlin nebo hub. Studenti se naučí více porozumět souvislostem mezi jednotlivými „hráči“ ekosystému a přispět tím k ochraně životního prostředí i práci v laboratoři, kde se naučí nejmodernější postupy analýzy genů a další metody využitelné jak ve výzkumu, v zemědělství, v medicíně i specializovaném průmyslu.

Uplatnění pak absolventi naleznou ve farmaceutických a biotechnologických firmách, muzeích, zoologických a botanických zahradách, ve státní správě, vzdělávacích institucích a vědeckovýzkumných zařízeních.

K dispozici jim bude areál katedry biologie a botanického parku v klidném a domáckém prostředí Za Válcovnou…

Přihlášku najdete zde.