Revitalizace pozemku Přírodovědecké fakulty UJEP se zaměřením na osvětu a vzdělávání na příkladech modelových stanovišť Českého středohoří – II. etapa

Řešitel: Lauterbach Petr, Ing.

Projekt “Revitalizace pozemků Přírodovědecké fakulty UJEP se zaměřením na osvětu a vzdělávání na příkladech modelových stanovišť Českého středohoří – II. etapa” navazuje na 1. etapu úprav uvedeného areálu, která byla dokončena k 31.10.2010 z prostředků OP Životního prostředí. Členění je na expozici Popínavých rostlin na konstrukcích – zaměřená na oblast pěstování vinné révy v oblasti Českého Středohoří, Alpinum a Vřesoviště, Podrostové trvalky a dřeviny, Cibuloviny a jarní efeméry, Užitkové rostliny (koření, léčivé byliny, obilniny, luskoviny, olejniny), a plevele, to vše doplněné o plošné výsadby keřů a dřevitých trvalek, následně i živých plotů s ohledem na přirozený charakter celé kompozice.
Celkově řešená plocha je 2500 m2. V rámci stávající výsadby dojde k ošetření stromů a odstranění stromů, keřů, náletů a výmlatků. Bude dosazeno 19 stromů, založen trávník na 1343 m2. Komunikace budou zatravněné. V rámci úprav terénu budou všechny přesuny zeminy minimalizovány, předpokládaná bilance je cca 80 m3, kdy vše bude zpětně využito. Odpočívadla jsou součástí realizované I. etapy. Postup výsadby: přípravné práce-pokácení stromů a odstranění keřů-terénní úpravy-výsadba dřevin-dokončovací práce-založení trávníkových ploch. V rámci realizace akce bude vyszaeno 3 407 ks dřevin a bude ošetřeno 9 ks dřevin.
Realizace probíhá v letech 2011 a 2012.