Ústeckou univerzitu podpoří město dotací

Zastupitelstvo souhlasilo s poskytnutím dotace pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v celkové výši 400 000 Kč. Účelem dotace z rozpočtu Odboru školství, kultury a sportu, určených na oblast kultury v roce 2022 je částečná úhrada nákladů na podporu aktivit UJEP významných pro město Ústí nad Labem. Jedná se o projekty v oblasti informačních technologií a techniky a na celoroční podporu aktivit Domu umění Ústí nad Labem.

Zdroj: https://sever.rozhlas.cz; www.usti-nad-labem.cz

Odkaz na celý článek 1, Odkaz na celý článek 2