Úspěch našeho studenta v celostátní soutěži GISáček 2022

Student Pavel Mlýnek z katedry geografie naší fakulty uspěl v celostátní soutěži GISáček se zaměřením na geoinformatiku umístěním na stupních vítězů.

V pátek 18. března se uskutečnil další ročník akce GISáček, jež je určena studentům vysokých škol, kteří zde mají možnost prezentovat výsledky svých odborných studentských prací. Přihlásit lze jak bakalářské tak magisterské práce věnující se tématům z oblasti geoinformatiky, geoinformačních technologií a jejich aplikacím.

Setkání, které má formát konference, čímž evokuje klasické odborné akce, se tradičně koná na půdě VŠB-TUO v Ostravě, nicméně i letošní ročník proběhl v online režimu. Jednotlivé prezentace sledovalo přibližně 45 posluchačů. Soutěže se zúčastnilo celkem 11 nominovaných studentů z celého Česka (5 zástupců s bakalářskými pracemi, 6 zástupců s magisterskými pracemi).

Setkání si drží tradičně vysokou úroveň, čehož důkazem je i výběr členů hodnotící komise. Mezi nimi byl letos kromě zástupců významných českých geoinformatických a kartografických firem a výzkumných institucí také předseda České asociace pro geoinformace a vedoucí katedry geomatiky ZČU doc. Karel Janečka.

I letos komise posuzovala mimořádně kvalitní příspěvky. O to více nás těší, že v konkurenci obstál student navazujícího magisterského studia Geografie Bc. Pavel Mlýnek se svou rozpracovanou magisterskou prací na téma Prostorová difúze rodinných příslušníků v odlišných kulturách, v níž řeší zcela unikátní propojení genealogických a prostorových dat v GIS na příkladu dat získaných během terénního výzkumu na Papui Nové Guineji a dat z evropského prostředí.

Pavlovi gratulujeme a přejeme další úspěchy!

Výsledky:

Bakalářská sekce:
1. místo: Radim Holub (UPOL): Desktopová aplikace pro virtuálního gamifikovaného průvodce vybraným historickým objektem,
2. místo: Tomáš Jasnický (VŠB-TUO): Geoprocessingová služba pre aplikáciu Pátrač,
3. místo: Michal Potočiar (UPOL): Tvorba klienta pro vyhledávač spojení veřejnou dopravou OpenTripPlanner

Magisterská sekce:
1. místo: Jakub Žejdlík (UPOL): Tyfloprůvodce po vybraných památkách Česka,
2. místo: Tomáš Bražina (VŠB-TUO): Vytvoření 3D modelu části města Kolín,
3. místo: Pavel Mlýnek (UJEP): Prostorová difúze rodinných příslušníků v odlišných kulturách.