Otužuji rostliny. I to může být cesta k udržitelnějšímu zemědělství

Do Ústí nad Labem přišla molekulární bioložka Hana Auer Malinská z Moravy. Na zelené katedře Přírodovědecké fakulty UJEP zkoumá, jak rostliny otužovat a tím ze současného zemědělství vytvořit udržitelnější model.

Hanko, míváte někdy hlad?
Prakticky pořád. Hodně se hýbu, cvičím, a tím pádem ráda a hodně jím.

Každý den na světě zemřou hlady tisíce lidí. Umíte si představit, že i tady, uprostřed Evropy, bude jednou hladomor? Co se s tím dá dělat?
Naši generaci sice asi hladomor aktuálně nečeká, ale je nejvyšší čas začít s takovou eventualitou počítat. Způsob současného zemědělství je dlouhodobě neudržitelný, jak kvůli zvětšující se populaci, tak z různých ekologických hledisek. Nejen já jsem se rozhodla s tím něco dělat, celosvětově vzniká množství výzkumných skupin, které si daly za cíl prozkoumat alternativní možnosti zvýšení výnosů a zkusit přispět k tomu, aby bylo světové hospodářství dlouhodobě udržitelné.

Zdroj: www.universitas.cz
Odkaz na celý článek