Rozhovor s molekulární bioložkou Hanou Auer Malinskou

Hana Auer Malinská je molekulární bioložka, vedoucí katedry biologie z naší fakulty. Ve své práci se věnuje fyziologii rostlin a také jejich genetice. Konkrétně se zabývá metodou primingu, tedy jak sama říká “otužování” rostlin, které jsou vystaveny určitému stresoru. Díky tomu se může zvyšovat odolnost rostlin vůči různým změnám prostředí, například suchu, nebo horku. Jedná se o jednu z cest k udržitelnějšímu modelu zemědělství.

Rozhovor si můžete přečíst na tomto webu.

Zdroj: www.facebook.com
Odkaz na článek