Kreativní práce s průmyslovým dědictvím

Zámek Valdštějnů v Litvínově vystavuje expozici kreativního využití průmyslového dědictví Ústeckého kraje. Odhaluje, jak s průmyslovým dědictvím pracujeme na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. S negativními důsledky, které přinesla proměna průmyslu po roce 1989, se Ústecký kraj potýká dodnes. „I přes zlepšení v některých oblastech je kraj stále vnímán jako území s velkými problémy v oblastech sociální, ekonomické i životního prostředí,“ popisuje současný stav Vladan Hruška, pracovník katedry geografie na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Zdroj: Ústecký deník
Odkaz na celý článek