Zemřel první rektor UJEP

Ve věku 80 let skonal 5. prosince první rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem profesor Jan Kopka. Smutná zpráva zastihla ústeckou univerzitu na konci roku, kdy hrdě slaví své třicáté výročí založení. Zemřel člověk, který se právě v roce 1991 postavil do jejího čela a má obrovskou zásluhu nejen na jejím založení, ale také na tom, že své nelehké začátky překonala a mohla se rozvíjet do dnešní, tehdy těžko představitelné, podoby.

Zdroj: Mladá fronta Dnes Speciál
Odkaz na celý článek – 1, 2