Kosterní preparát slonice Kaly přesídlil na ústeckou univerzitu

Impozantní kostra někdejšího symbolu ZOO Ústí nad Labem, slonice Kaly, byla převezena z Muzea města Ústí nad Labem na Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Zde najde dlouhodobé umístění, aby co nejlépe posloužila prezentačním i badatelským účelům.
Za přesunem významného exponátu na UJEP stojí spolupráce zdejší přírodovědecké fakulty s Muzeem města Ústí nad Labem. To se rozhodlo fakultě kosterní preparát slonice Kaly dlouhodobě zapůjčit.

Zdroj: usteckenovinky.cz
Odkaz na celý článek

Zdroj: zitusti.cz,
Odkaz na celý článek

Zdroj: prvnizpravy.cz
Odkaz na celý článek

Zdroj: ustecky.denik.cz
Odkaz na celý článek