Závěrečná konference IKON – online

Projekt IKON – IT síť kompetencí k posílení přeshraničního regionu Sasko-Česko se chýlí ke konci. Projekt byl zaměřen na kvalifikaci IT studentů do praxe odborníků zaměřených na přeshraniční průmysl. Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Chemnitz se podařilo studenty seznámit s nejnovějšími trendy, připravit je na rozvoj v průmyslu a vysvětlit jim různé vědecké pracovní metody. Ve středu 15. 12. se koná Závěrečná online konference projektu IKON. Zástupci UJEP a TU Chemnitz představí výsledky svých prací a své zkušenosti se spoluprací s firmami. Program naleznete zde.