Povodně: jsme v tom všichni spolu, ale každý trochu jinak

Oceněná studie kolektivu geografů a environmentálních ekonomů ke zmírňování povodňových rizik

Studie autorského kolektivu pod vedením geografa P. Rašky v Journal of Flood Risk Management byla oceněna jako highly commended za rok 2021. Sice to není výhra (tou by byl Best Paper Award), ale o tu samozřejmě ani nešlo. To, že byla studie editory časopisu vybrána z celkem 90 článků je především doceněním dlouhodobé práce kolegů na “povodňovém” výzkumu. Je také dalším uznáním skutečnosti, že tak komplexní problematika, jakou je zmírňování povodňových rizik, zkrátka vyžaduje spolu s přírodovědnou expertizou i pohled na samotné lidské účastníky.

Právě ti jsou povodněmi postihováni, někdy k jejich extremitě přispívají a jindy zase vhodnými opatřeními povodňové riziko zmírňují. Již nějakou dobu se ovšem vedou diskuse o tom, jakým způsobem efektivně rozložit zodpovědnosti za povodňový management mezi různé zainteresované strany. Předmětem diskuse je především tzv. crowding-out efekt, který označuje negativní závislost mezi aktivitou státu a jednotlivců. Nejasné jsou také faktory zvyšující tzv. self-efficacy, tedy víru jednotlivce ve schopnost pomoci si sám.

Oceněná studie na příkladech z Česka ukazuje, že obyvatelé území vystavených zvýšenému povodňovému riziku mají vysoká očekávání vůči regionálním a státním úřadům (to je obecně považováno za relikt minulého politického režimu). Úřady naopak přijímají “liberální” model, který klade stále vyšší důraz na zodpovědnost jednotlivců. Očekávání veřejnosti tak často zůstávají nenaplněna, vůči realizovaným opatřením panuje nedůvěra a jednotlivci nakonec spoléhají více na sebe a pomoc blízkého okolí (rodina, přátelé, místní komunita). To však u veřejnosti zároveň vede k upřednostnění krátkodobých či jednorázových činností, nezřídka realizovaných až po povodni (sjednání pojištění, fyzická pomoc při pytlování), namísto dlouhodobého preventivního zmírňování povodňových rizik (participace na tvorbě územních plánů apod.).

Raška, P, Warachowska, W, Slavíková, L, Aubrechtová, T. Expectations,disappointments, and individual responses: Imbalances in multilevel flood risk governance revealed by public survey. J Flood Risk Management. 2020; 13:e12615. https://doi.org/10.1111/jfr3.12615

Seznam oceněných článků a plný text studie naleznete na tomto odkaze:
https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/1753318x/homepage/best-paper-award