Na přednášku o cenném lithiu

Komunitní centrum Zastávka obce Přestanov je od 9. září do 16. prosince místem neformálního setkávání veřejnosti s výzkumníky dvou fakult UJEP, životního prostředí a přírodovědecké, v rámci série populárně-naučných přednášek. Vědci z UJEP zde představují výzkum na univerzitě a témata související se společností 21. století. Právě praktický přínos přednášky a záměr vyvolat diskusi přivedl její organizátory k myšlence propojit univerzitní vědce s odborníky z praxe.
Už 18. listopadu od 18:00 se v přestanovském Komunitním centru Zastávka uskuteční přednáška na aktuální téma nejen současnosti, ale zejména lokality Krušných hor – Historie, současnost a budoucnost těžby lithia v Krušných horách.

Zdroj: www.zitusti.cz, Gabriela Zlámalová
Odkaz na celý článek

Zdroj: www.usteckenovinky.cz
Odkaz na celý článek

Zdroj: www.prvnizpravy.cz
Odkaz na celý článek