Výsledky voleb do Akademického senátu PřF UJEP 2021

Dne 24. 11. 2021 proběhly volby do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro volební období 2022–2023, a to jak do jeho akademické, tak studentské komory.

S výsledky voleb je možné se seznámit spolu s protokoly o průběhu voleb.

Protokol o průběhu voleb 2021 – akademická komora

Protokol o průběhu voleb 2021 – studentská komora

První voliči