Výsledky fakultní ankety o očkování proti COVID-19

Začátkem listopadu 2021 proběhla na naší fakultě anonymní anketa s cílem zjistit počty studentů a zaměstnanců očkovaných proti onemocnění covid-19. Výsledky ankety jsou velmi pozitivní, neboť mezi studenty je cca 83 % očkovaných (odpovědělo 67 % studentů) a mezi zaměstnanci cca 89 % očkovaných (odpovědělo 73 % zaměstnanců). Všem, kteří se ankety zúčastnili, děkujeme a apelujeme na ostatní, doposud neočkované, aby tuto možnost zvážili.
Vedení PřF UJEP.

Studenti

Zaměstnanci