MOVEMBER má podporu Přírodovědy

Vedení naší fakulty se rozhodlo podpořit vize akce MOVEMBER!

V rámci této každoroční aktivity nejde pouze o získávání finančních prostředků, ale také o zvyšování povědomí o zdraví mužů. Zvláštní pozornost je věnována podpoře zdravého životního stylu mužů a osvětě v oblasti mužských onemocnění, jakými jsou rakovina varlat a rakovina prostaty. Název charity vznikl složením dvou anglických slov: knír (moustache) – vyjadřující typicky mužský znak – a listopad (November), kdy aktivita probíhá.

Bývá zvykem, že se muži na začátku listopadu hladce oholí a do konce měsíce si nechají růst knírek. V době covidové mohou být k dispozici i další varianty. Pan děkan „movembruje“ na služební cestě.

Kdo se chce dozvědět více, nechť navštíví stránky aktivity Movember.