Setkání učitelů fyziky na PřF UJEP

Katedra fyziky pořádá v pondělí 15. listopadu 2021 od 16 h do 18 h “Setkání učitelů fyziky na Přírodovědecké fakultě”, které se koná v zasedací místnosti 2.32.

Pozvánka