Kampus UJEP začíná sbírat ceny

Letos v rámci celorepublikového projektu Naše město 1991–2021 byla Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem nominována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR na Cenu Opera Civitatem 2021.
Dne 4. 10. 2021 předala zástupkyně MŠMT, náměstkyně člena vlády RNDr. Zuzana Matušková, hned tři ocenění Kampusu UJEP. Stalo se tak na Pražském hradě ve Španělském sále při vyhlašování Cen Opera Civitates 2021.
Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem za výstavbu Kampusu UJEP vytvářejícího podmínky pro rozvoj vědy, výzkumu, inovací a kvalitnější výuku a život studenstva převzal z rukou náměstkyně Matuškové rektor UJEP doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.

Zdroj: www.prvnizpravy.cz
Odkaz na celý článek

Zdroj: www.usteckenovinky.cz
Odkaz na celý článek

Zdroj: www.universitas.cz
Odkaz na celý článek