Krajské kolo ekologické olympiády na UJEP

Na naší univerzitě se konalo krajské kolo ekologické olympiády. Zatímco soutěžící plnili úkoly, vyučující si prohlédli laboratoře CPTO.