Stavba, která využila poslední příležitost ke změně

Nová budova od ateliéru Pelčák a partner architekti vytvořila z univerzitního kampusu v Ústí nad Labem urbanistický celek, který se zapojil do textury města. Vznikly tu prostory a vazby s jednoznačným charakterem: náměstí, louka, park, promenáda, brána, městské schodiště, terasa… Velký formát stavby nepostrádá lidské měřítko díky plastické rytmizaci okenních otvorů, a především plášti ze světlých cihel, který ji opticky odlehčuje, aniž by jí ubíral na tělesnosti.
Stavba Centra přírodovědných a technických oborů UJEP vytvořila důstojnou dominantu i veřejný prostor v kampusu, který vzniká na místě krajské nemocnice už třicet let. Dosud se jednalo spíše o postupné přestavby či rekonstrukce nemocničních budov. Výsledkem je směsice staveb různorodé architektonické úrovně. Místo pro veřejné prostranství, které by se mohlo stát srdcem kampusu, mezi nimi nezbylo. Tuto situaci objekt CPTO změnil a takřka na poslední chvíli zachránil, co se dá.

Zdroj: www.imaterialy.cz
Odkaz na celý článek