H2PLAZMON – Pokročilá plazmonová technologie

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: H2PLAZMON — Pokročilá plazmonová technologie pro výrobu, skladování a využití„zeleného“ vodíku

Druh projektu/dotační titul: TAČR
Číslo projektu: TK01030128
Řešitelé: hlavní řešitel: Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc. (FCHT VŠCHT Praha); spoluřešitelé: doc. Z. Kolská (ÚMC, PřF UJEP); doc. A. Hamáček (FEL ZČU Plzeň); Ing. R. Lovecký (LISS, a. s., Rožnov pod Radhoštěm)
Roky řešení: 2018–2024
Popis: Projekt je zaměřen na implementaci inovativních technologií na bázi plazmon-indukovaných procesů při výrobě, skladování a využití tzv. „zeleného“ vodíku, tzn. vodíku získaného z obnovitelných zdrojů. Projekt předpokládá využití plazmonové rezonance při komplexním řešení problematiky vodíkových technologií, tzn. jak při výrobě H2, tak i při jeho skladování a utilizaci. Konkrétně pak bude pozornost zaměřena na implementaci plazmoniky pro efektivní fotolýzu vody, plazmon-asistovanou syntézu látek pro pevnofázové skladování vodíku na bázi organických kovalentních sítí (COFs), implementaci plazmoniky v palivových článcích jako možné náhrady katalytické platiny a podstatné snížení pracovní teploty palivových článků.