Cena hejtmana 2020 za vědu putuje za doc. Andělem z naší fakulty

Ve čtvrtek 16. září 2021 byly v Ústí nad Labem slavnostně uděleny a předány Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2020. Ceny hejtmana se každoročně udělují v pěti kategoriích, konkrétně v kategoriích regionální rozvoj, věda a výzkum, kultura, sport a sociální a zdravotní oblast, včetně záchrany lidského života.

Cenu v kategorii věda a výzkum získal doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc. z katedry geografie Přírodovědecké fakulty UJEP. Zařadil se tak mezi další akademiky naší fakulty, kteří v minulosti již tuto cenu získali (prof. Jiří Cihlář, prof. Pavla Čapková, doc. Zdeňka Kolská a doc. Jaroslav Pavlík).

Videomedailonek doc. Jiřího Anděla

Ceny hejtmana Ústeckého kraje za výjimečné občanské zásluhy o rozvoj kraje se letos udělovaly již podesáté. Slavnostní předání proběhlo v prostorách Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem za přítomnosti představitelů kraje a dalších významných osobností. Ceny všem oceněným laureátům předal osobně hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller, který neskrýval obdiv k práci všech oceněných: „Všichni jste odvedli nesmírně záslužnou práci a jste obrovským přínosem pro náš region. Za to vám patří nejen toto ocenění, ale velké díky a uznání nás všech. Jsem nesmírně rád, že žijete a působíte právě v Ústeckém kraji,“ uvedl ve své úvodní řeči hejtman Schiller.

Panu docentovi gratulujeme a přejeme mu mnoho dalších tvůrčích úspěchů!