Vodu je nutné ve výběžku zadržet

Zádrž vody v krajině se stala významným tématem.Co vše je potřeba brát v úvahu při dlouhodobých výhledech pro hospodaření vodou v krajině, o jakých opatřeních uvažovat, jaké informace jsou klíčovým aktérům v území veřejně dostupné?
To vše postihuje studie Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku ujep s názvem Retenční potenciál území Svazku obcí Sever s dopadem na zásobování pitnou vodou.
Odborníci z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, doc. Lenka Slavíková, doc. Pavel Raška a dr. Jiří Riezner, v posledním roce pracovali na koordinační studii zaměřené na vodu v krajině v oblasti Šluknovského výběžku a připravili integrovaný pohled na vodu v krajině v této oblasti.

Zdroj: Deník
Odkaz na celý článek