Studie se zaměřila na vodu v krajině na Šluknovsku

Zádrž vody v krajině se stala významným tématem. Co vše je potřeba brát v úvahu při dlouhodobých výhledech pro hospodaření vodou v krajině, o jakých opatřeních uvažovat, jaké informace jsou klíčovým aktérům v území veřejně dostupné? To vše postihuje studie Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku Univerzity J. E. Purkyně s názvem Retenční potenciál území Svazku obcí Sever s dopadem na zásobování pitnou vodou.
Univerzitní odborníci Lenka Slavíková, Pavel Raška a Jiří Riezner v posledním roce pracovali na koordinační studii zaměřené na vodu v krajině v oblasti Šluknovského výběžku. Připravili také integrovaný pohled na vodu v krajině v této oblasti.

Zdroj: https://ustecky.denik.cz, Tomáš Prchal
Odkaz na celý článek