International Office

Podílí se mj. na organizování tvůrčí činnosti na fakultě, zajišťuje pro pracovníky podmínky pro přípravu a řešení projektů, připravuje podklady pro Vědeckou radu fakulty vč. habilitačního a jmenovacího řízení, spolupracuje se studijním oddělením na organizaci zahraničních výměnných pobytů, vede agendu ediční činnosti, zpracovává agendu zahraničních styků.

Ing. Michaela Bobková

Faculty ERASMUS+ Coordinator, Exchange Students, Incoming Lectures
Address: Deanʼs Office, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem, Czechia (Czech Republic)
Room: CS-311 (3rd floor)
Phone: +420 475 28 3154
E‑mail: michaela.bobkova@ujep.cz

Assoc. Prof. Jan D. Bláha, Ph.D.

Vice-dean for External and International Relations
Department: Faculty of Science, Deanʼs Office
Room: CS-310 (3rd floor)
Phone: +420 475 28 3562
E‑mail: jan.d.blaha@ujep.cz