Disciplinary Committee

Disciplinární řízení pro studenty studijních programů uskutečňovaných Přírodovědeckou fakultou UJEP je upraveno § 31 a § 64 až 69 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, dále Disciplinárním řádem UJEP a v jejich mezích Disciplinárním řádem PřF UJEP.

Členové disciplinární komise:
RNDr. Martin Švec, Ph.D. (KFY, předseda)
doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. (KGEO)
doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. (ÚMC)
Hana Klasová (studentka Bc. Informační systémy)
Vojtěch Trnka (student Bc. Aplikované nanotechnologie)
Bc. Ondřej Šmíd (student NMgr. Geografie)

Náhradníci:
PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D. (KMA)
Pavel Jahoda (student Bc. Informační systémy)

Funkční období současné disciplinární komise je od 9. 5. 2018 do 8. 5. 2020.

Kontakt na disciplinární komisi: disciplina.prf@ujep.cz

Disciplinární řád UJEP
Disciplinární řad PřF UJEP