International Cooperation

Co můžeme nabídnout našim zahraničním partnerům?

odkaz na výzkumná témata, pracovní stáže…

International Office

Podílí se mj. na organizování tvůrčí činnosti na fakultě, zajišťuje pro pracovníky podmínky pro přípravu a řešení projektů, připravuje podklady pro Vědeckou radu fakulty vč. habilitačního a jmenovacího řízení, spolupracuje se studijním oddělením na organizaci zahraničních výměnných pobytů, vede agendu ediční činnosti, zpracovává agendu zahraničních styků.

Ing. Michaela Bobková

referentka oddělení pro vědu a zahraniční záležitosti
zahraniční mobility ERASMUS+ a další možnosti
Pracoviště: děkanát PřF UJEP
Místnost: CS-311 (3. podlaží)
Telefon: +420 475 28 3154
E‑mail: michaela.bobkova@ujep.cz

doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.

proděkan pro vnější a zahraniční vztahy (zahraniční vztahy, stáže, ediční činnost)
Pracoviště: děkanát PřF UJEP
Místnost: CS-310 (3. podlaží)
Telefon: +420 475 28 3562
E‑mail: jan.d.blaha@ujep.cz