Faculty Legislation

Statut Přírodovědecké fakulty UJEP
(platný od 28. 2. 2018, účinný od 17. 9. 2018) – only in Czech now

Disciplinární řád Přírodovědecké fakulty UJEP
(platný a učinný od 28. 2. 2018) – only in Czech now

Study and examination rules applying to doctoral study programmes Faculty of Science
(platný a učinný od 25. 4. 2018)

Stipendijní řád Přírodovědecké fakulty UJEP
(platný od 28. 11. 2018, účinný od 1. 2. 2019) – only in Czech now

Platné vnitřní předpisy UJEP, jimiž se řídí Přírodovědecká fakulta

Studijní a zkušební řád bakalářských a magisterských studijních programů UJEP
(schválený 16. 5. 2018, účinný od 17. 9. 2018) – only in Czech now