Faculty Schools

Spolupráce mezi středními a vysokými školami je mimořádně důležitá. Kvalitním středním školám, které splňují většinu níže jmenovaných kritérií, propůjčujeme titul „Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UJEP“.

Seznam Fakultních škol Přírodovědecké fakulty UJEP

Střední průmyslová škola, Resslova 5

Obory spolupráce: fyzika, informatika, matematika

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí

Obory spolupráce: informatika

Střední škola AGC a.s.

Obory spolupráce: informatika

Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas

Obory spolupráce: biologie, chemie

Podkrušnohorské gymnázium, Most

Obory spolupráce: biologie, fyzika, geografie, chemie, matematika

Gymnázium Teplice

Obory spolupráce: biologie, fyzika, geografie, chemie, matematika

Gymnázium Kadaň

Obory spolupráce: aplikované nanotechnologie, biologie, fyzika, geografie, informatika, matematika

 Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice

Obory spolupráce: aplikované nanotechnologie, biologie, fyzika, geografie, chemie, informatika, matematika