Research Office

Podílí se mj. na organizování tvůrčí činnosti na fakultě, zajišťuje pro pracovníky podmínky pro přípravu a řešení projektů, připravuje podklady pro Vědeckou radu fakulty vč. habilitačního a jmenovacího řízení, spolupracuje se studijním oddělením na organizaci zahraničních výměnných pobytů, vede agendu ediční činnosti, zpracovává agendu zahraničních styků.

Ing. Michaela Bobková

Science and Research Officer, Faculty ERASMUS+ Coordinator, Exchange Students, Incoming Lectures
Department: Faculty of Science, Deanʼs Office
Room: CS-311 (3rd floor)
Phone:
+420 475 28 3154
E‑mail: michaela.bobkova@ujep.cz

doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.

Vice-dean for Science and Research (DEK PřF), Associate Professor (KFY PřF)
Department: Faculty of Science, Deanʼs Office
Room: CS-309 (3rd floor)
Phone: +420 475 28 3188

E‑mail: jaroslav.pavlik@ujep.cz