External Relations Office (PR)

Vede mj. agendu vztahů fakulty s veřejností, médii, soukromými i státními institucemi a školami, zajišťuje a koordinuje styk s veřejností a médii, organizuje, koordinuje a eviduje propagační či prezentační akce fakulty.

Kontakt na oddělení: public-relations.prf@ujep.cz

Mgr. Zuzana Pavlasová

External Relations Specialist
Department: Faculty of Science, Deanʼs Office
Room: CS-310 (3rd floor)
Phone: +420 475 28 3562
E‑mail: zuzana.pavlasova@ujep.cz

Assoc. Prof. Jan D. Bláha, Ph.D.

Vice-dean for External and International Relations
Department: Faculty of Science, Deanʼs Office
Room: CS-310 (3rd floor)
Phone: +420 475 28 3562
E‑mail: jan.d.blaha@ujep.cz