14. výroční konference PLPR (mezinárodní)

  • datum: 17.–21. 2. 2020
  • místo: FSE, PřF
  • formát: konference
  • web: http://plpr2020.ujep.cz/
  • pořadatel: PLPR ve spolupráci s UJEP
  • kontakt: plpr2020@ujep.cz
  • cílová skupina: odborná veřejnost