Projekt Trans3Net

Partneři

TU Drážďany (CITMM) - leader-partner
Okresní hospodářská komora v Děčíně (OHK)
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje (HSR-ÚK)

Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)
Wirtschaftförderung Ergebirge (WFE)
Technologické centrum Bautzen (TGZ)
Centrum pro technologický transfer ve Wroclavi (UMWD)
Technologické centrum Wroclaw (PWR)

Hlavní cíl projektu

Projekt se soustřeďuje na zvýšení spolupráce mezi vědou a průmyslem se zaměřením na inovace na Území České republiky, Německa a Polska (přesněji česko-sasko-polské pohraničí). Hlavní cílem projektu je proto vytvořit fungující systém inovací v rámci tohoto trojmezí.

Projekt navazuje na úspěšně realizované přeshraniční projekty ve spolupráci s Technickou univerzitou Drážďany. Spočívá v propojení hlavních aktérů transferu inovací v regionu a stanovení strategického plánu pro vytvoření příhraniční inovační sítě a jejího fungování. Ke stěžejním aktivitám bude patřit realizace odborných workshopů, inovačních a koordinačních burz, programů návštěv apod.

Více leteznete na našich internetových stránkách.

Trvání projektu

1. 7. 2016 - 30. 6. 2019

Klíčové aktivity

- Inovační kurzy

- Koordinační burzy

- Workshopy

Cílová skupina projektu

Na jedné straně podniky z průmyslu, na druhé straně vědecké instituty.

Financování

Projekt je financován z peněžních prostředků Evropské unie. Celkový rozpočet projektu je 1968,5 tis. EUR, UJEP v něm bude do roku 2019 disponovat financemi ve výši 184 tis. EUR.

Newsletter

Newsletter 1 CZ

Newsletter 2 CZ

Newsletter 3 CZ

Newsletter 4 Ttrans3Net

Newsletter 5 CZ

Newsletter 6 CZ

Aktuality

V rámci nadcházejícího roku bude možné získat nové kontakty pro spolupráci v rámci následujících akcích:

- dne 1. 2. 2019 v rámci diskuze u kulatých stolů na téma transfer technologií na tzv. TRANS3Net.dialogue v Centru start-upů a služeb (GDZ) v Annabergu v Krušných horách se zaměřením na “Udržitelnost sítě podporovatelů transferu vědomostí a technologického transferu”,

- dne 14. 2. 2019 na tzv. TRANS3Net.visit ve Freibergu, kde proběhne prohlídka „Helmholtz Freiberg institutu pro zdroje technologií“

- dne 22. 3. 2019 proběhne druhý TRANS3Net.dialogue ve Vratislavi (informace budou upřesněny začátkem roku 2019 zde: http://141.76.19.93/map/events_m/ .


20.2.2019 INOVAČNÍ BURZA V ÚSTÍ NAD LABEM (hotel Clarion)

V návaznosti na projektové aktivity bychom Vás rádi pozvali dne 20. 2. 2019 na Inovační burzu v Ústí nad Labem (hotel Clarion) pořádanou Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého kraje, Přírodovědeckou fakultou a ostatními fakultami UJEP  a Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje. Burza je určená firmám a výzkumným pracovníkům, kteří se pobyhují v oblasti IT, nanotechnologií, biotechnologií a průmyslové chemii. Prostřednictvím akce získáte podvědomí o aktuálním dění a potřebách firem a univerzity a skvělé kontakty pro možnou budoucí spolupráci.

Registraci provádí Krajská hospodářská komora na odkaze: BUDE DOPLNĚNO POZDĚJI


Více informací o aktuálním dění naleznete na stránce: http://trans3net.eu/
Máte-li zájem o spolupráci či navštívení akcí, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: katerina.raskova@ujep.cz
Těšíme se na Vás!

UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

PŘIDEJ SE K NÁM - PŘIPOJ SE K PŘÍRODĚ...

Druhé kolo aktuální výzvy programu ERASMUS+ otevřeno

Ankety© 2009 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké