Katedra informatiky

Vypravte se s námi na katedru informatiky :)

Adresa katedry

České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

 

Tel: +420 475 283 909 (sekretariát katedry)

Fax: +420 475 283 563 (děkanát PřF)

E-mail: ki@ujep.cz

Web: http://ki.ujep.cz/

Přijímací řízení na katedře informatiky

 

Kontaktní osoby

RNDr. Jiří Škvor, Ph.D.

vedoucí katedry

+420 475 283 901

jskvor@physics.ujep.cz

Mgr. Květuše Sýkorová

tajemnice

+420 475 283 903

kvetuse.sykorova@ujep.cz

Eva Heřmanová

sekretářka

+420 475 283 909

eva.hermanova@ujep.cz

 

 

 

 

 

 

Informatika
Informatika
Informatika